Podporte nás

Ak nás chcete finančne podporiť v tvorbe a našej činnosti môžete nám prispieť na č. účtu SK47 0200 0000 0036 5406 4955 alebo nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu.


Vaše príspevky budú využité transparentne a to najmä na tieto účely:

  • obnovu, údržbu a starostlivosť o kroje a krojové súčiastky

  • starostlivosť o hudobné nástroje

  • činnosť UFS Ekonóm o. z.

  • preplatenie nákladov súvisiacich so sústredeími, vystúpením a zájazdmi kolektívu FS Ekonóm

Ďakujeme Vám za Vašu podporu