Kto je FS Ekonóm ?

História folklórneho súboru Ekonóm sa začala písať v máji roku 1969 na Vysokej škole ekonomickej (v súčasnosti Ekonomická univerzita v Bratislave). Členovia súboru vtedy i dnes prinášali do hlavného mesta Bratislavy kus svojho rodného kraja; pestrosť a rozmanitosť týchto regiónov zostala dodnes jednou z hlavných charakteristických čŕt Ekonómu. Počas viac ako päťdesiatich rokov súbor vo svojej umeleckej činnosti formovali mnohí nielen slovenskí choreografi, autori hudobných spracovaní a iné popredné osobnosti. 


Dodnes sú členmi súboru študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorí majú spoločný pozitívny vzťah k slovenskému folklóru. V repertoári súboru sa nájdu ucelené programové bloky, ako aj samostatné čísla hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. Folklórny súbor Ekonóm pravidelne hosťuje v rôznych programoch folklórnych festivalov na Slovensku i v zahraničí (napríklad Newborn Kosova 2022, Austrália 2019-2020, Čína 2018, Portugalsko 2018, Bulharsko 2018), ako aj na vlastných vystúpeniach.

Za svoju históriu folklórny súbor Ekonóm získal významné ocenenia ako napríklad cenu za hudobnú úpravu (Telgárt 2015), cenu za originálny námet a scénické spracovanie (Akademický Zvolen 2011), cenu za štýlovú tanečnú interpretáciu (Akademická Nitra 2010) a mnohé iné. 

Organizačný vedúci: Ing. Imrich Petkáč

Email: fsekonom@fsekonom.sk

Telefónne číslo: +421 905 132 575