Program
Majáles s Ekonómom 19. 5. 2023

Obrazy z Kokavy
Choreografia: Victor Peeters
Hudobná úprava: ĽH Ekonóm 


Ve Svinárkach na Ščefána
Choreografia: Lenka Šútorová-Konečná

Ruža som ja ruža
Hudobná úprava: Ľudová hudba FS Kopaničiar 

Po kopaničiarsky
Choreografia: Štefan Jeriga 


Chorovody, Karičky
Choreografia: Lenka Šútorová-Konečná

Ťažko tomu rubárovi
Hudobná úprava: Michal Nôta 

Branovci na tanci
Choreografia: Stanislav Marišler
Hudobná úprava: Juraj Bajús


Prestávka


Vyhadzovaná
Choreografia: Jaroslav Viselka 

Javorinka šedá
Hudobná úprava: Ľudová hudba FS Kopaničiar 

Za kohútky
Choreografia: Ján Blaho 


Spod vysokej Poľany
Choreografia: Lenka Šútorová-Konečná


Šak to pekné časy
Choreografia: Peter Mezei 

Sponzori

Organizačná zložka
FS Ekonóm

Organizačný vedúci: Imrich Petkáč

Umelecký vedúci:  Michal Zábražný

Vedúca speváckej zložky:  Dominika Hromniková

Primáška a vedúca hudobnej zložky: Hana Mikulcová

Vedúci tanečnej zložky:  Victor Peeters

Tanečný pedagógovia: Kristína Zábražná, Veronika Balážiová, Gabriela Janíčková

Krojárky: Lýdia Juhásová, Natália Hečková 

Organizačná zložka
FS Kopaničiar

Organizačný vedúci: Martin Bunčiak

Umelecký vedúci: Peter Mezei

Vedúci tanečnej zložky: Róbert Madluška

Vedúci hudobnej zložky: Peter Hornák

Primáš: Adam Foltín

Krojárka: Anna Michalcová