Kontakt

Názov: Folklórny súbor Ekonóm (UFS Ekonóm o.z.)

IČO: 50185594

Sídlo : Dolnozemská cesta 2410/1, 85104 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa: Bratislavská 40/A, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika

Email: fsekonom@fsekonom.sk

Telefónne číslo: +421905132575

Organizačný vedúci: Imrich Petkáč